Viering Eeuwigheidszondag 2021

blauwe cirkel
oranje cirkel GIS nieuw
groene cirkel

Welkom in de thuisviering op Eeuwigheidszondag

We beginnen natuurlijk met een kopje koffie of thee en kunnen elkaar ontmoeten. Om 11.30 uur start de viering.

Welkom

Bekijk het welkom in het filmpje hieronder.

Liederen

Zing of luister mee met deze liederen:


Kinderlied

Intro op het thema

Vraag

Waar kijk je naar uit?

Gebed

Bid kort dat de Heilige Geest jou/jullie mag helpen om te begrijpen en toe te passen wat we gaan lezen in de bijbel.
Bekijk daarna het filmpje hieronder:Bijbellezing — Ester 9:24-32

Lees met elkaar het bijbelgedeelte. Klik hier om online te lezen.

Preek

Om over na te denken

  1. Wat sprak jou aan / niet aan in de preek?
  2. Welke momenten in jouw leven die je niet wilt vergeten? Waarom?
  3. Ester en Mordechai worden voorbeelden van ‘hoop’ en ‘vertrouwen’ genoemd. Kies een woord wat jou omschrijft. En kies een woord voor iets waar je nog in wilt groeien.

Lied

Moment van gedenken

In deze viering gedenken we dierbaren die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. We noemen hun naam en steken een kaars aan, om hen niet te vergeten en samen te gedenken wie zij waren en zijn.

Tijdens dit moment kun je muziek aanzetten die voor jou passend is (kijk bijvoorbeeld eens hier).

Wie wil jij gedenken? Noem de naam en steek een kaars aan. Wanneer een naam klinkt, is iemand niet verdwenen in het niets. Als schapen die door de herder gekend zijn (Johannes 10:15) klinken de namen van hen die ons voorgingen. Zij blijven bij God gekend. 

Wees hierna een moment stil om hen in herinnering te roepen. Wat betekende hij/zij voor jou?

Luister daarna het lied ‘Ik zal er zijn’.

Lied: ‘Ik zal er zijn’

Inventariseren en appen van gebedspunten (bidden/danken)

Samen bidden

Bid en dank met elkaar voor de punten die zijn doorgestuurd.


Collecte

In de collecte delen we van wat we ontvangen. Wil je iets geven? Dat kan makkelijk via onderstaande knop.


Zegen

Laatste lied

Er is nog gelegenheid om koffie/thee met elkaar te drinken na afloop van de viering. We wensen je een goede week!