Hoe werkt het?

Bekijk eerst het filmpje hieronder (tot minuut 20:39) met het eerste deel van de viering tot. Daarna ga je aan de slag. Als je ‘klaar’ bent, kun je het tweede deel van de viering bekijken. Succes!

Let op! Deze zondag is er geen Zoom na afloop van de viering.

Aan de slag

Kies hieronder met welke richting jij vandaag aan de slag wilt. 

Leven in balans
Achter Jezus aan

Leven in balans


Lees Matteüs 4:1-11

1 De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. 2 Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen.

3 Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in brood moeten veranderen!’ 4 Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’

5 Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, 6 en hij zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen.»’ 7 Maar Jezus zei: ‘In de heilige boeken staat ook dit: «Je mag de Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’

8 Daarna nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle machtige koninkrijken van de wereld zien, 9 en hij zei: ‘Ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren.’

10 Maar Jezus zei: ‘Ga weg, Satan. In de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen hem.»’
11 Toen ging de duivel weg, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.

Vragen om over na te denken / te bespreken

  1. Wat spreekt je aan in dit gedeelte? Wat roept vragen bij je op?
  2. De duivel probeert Jezus uit balans te brengen, te verleiden. Wat zijn de dingen die jou uit balans brengen? 
  3. Wat leer je van Jezus in dit verhaal? 
  4. Jezus gebruikt woorden uit het Oude Testament om staande te blijven. Welke woorden – uit de bijbel of iets anders – helpen jou om staande te blijven?

Concrete opdracht

Bedenk wat voor jou afleidend werkt, wat je uit balans brengt of een verleiding is. Wat gebeurt er met jou als je hieraan toegeeft? 

Maak een brief/lied/gedicht/tekening/iets anders waarin je jezelf 'vertelt' wat voor mens je wilt zijn. Wees heel eerlijk. Gebruik woorden die bij jou passen. 

Tip! Als je samen met iemand kijkt, kun je samen bespreken wat voor mens je wilt zijn. Wat spreekt je aan? Hoe kunnen jullie elkaar helpen om deze mensen te worden?

Bekijk hier het tweede deel van de viering

Collecte

In de collecte delen we van wat we ontvangen. Wil je iets geven? Dat kan makkelijk via onderstaande knop.