Welkom in de wandelviering van Pasen

Vandaag is het Pasen! Jezus is opgestaan, het is echt waar! Hij leeft en hij zegt: ‘Ik ben er voor jou!’ Vandaag gaan we op reis door het verhaal van Pasen, op zoek naar wat het voor ons betekent. 

Vooraf: wandelregels

Om de veiligheid van jezelf en de ander te bewaren, houden we ons aan deze regels:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
 • Nies en hoest in je elleboog

Hoe werkt het?

Je verzamelt bij een post. Bekijk met elkaar het filmpje dat in de app wordt gezet om 11.30 uur: dat is het begin van de viering. Daarna begin je bij de post waar je verzameld hebt, of je gaat op weg naar de volgende post. Onderweg kun je met elkaar in gesprek gaan over de vragen. Een extra opdracht voor deze dag is om foto’s te maken van waar je om je heen nieuw leven ziet. We wensen jou gezegend Pasen en een fijne wandelviering!

 

Posten

Post Bellamyplein — Opstaan!

Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. 5 De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: ‘Waarom zoeken jullie een levende man in een graf? 6 Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? 7 Hij zei: ‘Ik, de Mensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’ 8 Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus. (Lukas 24:3-8)

Uitleg: Pasen gaat over opstaan. Jezus is opgestaan uit de dood en de kracht die dat geeft, helpt ons om op te staan: om op te staan tegen onrecht, gebrokenheid, kwaad, maar ook opstaan om achter Jezus aan te gaan. Maar wat betekent opstaan nog meer?

Opdracht

 • Speel het spel Opstaan! Jullie krijgen allemaal een dobbelsteen. De jongste mag beginnen. 
 • Gooi met de dobbelsteen. Het getal geeft aan welke vraag je mag beantwoorden. 
 • Wie heeft als eerste zes verschillende vragenkaartjes? Spring op en juich van vreugde!

Vragen voor onderweg

 • Vandaag vieren we Pasen, de opstanding van onze Heer. Wat betekent dit voor jou?
 • Waar stond Jezus tijdens zijn leven voor op? Wat vond hij belangrijk?

Post Spartapark — Doeken-estafette

2 Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ 3 Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, 4 ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst bij het graf. 5 Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in. 6 Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, 7 ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold. 8 De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. (Johannes 20:2-8)

Uitleg: Er wordt wat heen en weer gerend in dit verhaal. Maria rent naar Petrus en Johannes toe. En die rennen op hun beurt weer snel naar het graf. 

Opdracht

 • Maak twee groepjes en verdeel jezelf achter de stapels doeken. Let op de afstand van elkaar! 
 • Na het startsignaal begint de voorste van beide groepen het parcours. Leg het parcours af en. Aan het eind vouw je de doeken netjes op. Ren daarna weer terug naar het beginpunt. 
 • Als je langs de pion bent, mag de volgende. Wie heeft als eerste alle doeken opgevouwen?

Vragen voor onderweg

 1. Petrus gaat het graf niet, Johannes niet. Waarom zou dat zijn? En wat zou jij doen?
 2. Johannes zag de doeken liggen en geloofde dat Jezus was opgestaan. Heb jij weleens ‘gezien en geloofd’?

Post Boomhutten — Op zoek naar …?

 13 De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn Heer is weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ 14 Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. 15 Jezus vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: ‘Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: meester. (Johannes 20:13-16)

Uitleg: Maria is op zoek naar Jezus, maar in het graf is hij niet. Dan ziet ze Jezus staan, maar ze herkent hem niet. Jezus vraagt wie ze zoekt. Als hij haar naam noemt, herkent ze hem. 

Opdracht 

 • Zoek met elkaar alle eieren die verstopt liggen. 
 • Bespreek de vraag: wat hebben paaseieren met Pasen te maken? Voor elk goed antwoord mag je een paasei opeten.

Vragen voor onderweg

 1. Maria is verdrietig. Ze is Jezus kwijt, maar misschien zichzelf ook wel. Heb je dat weleens meegemaakt, dat je Jezus of jezelf een beetje kwijt was? Hoe ging je daarmee om?
 2. Jezus noemt Maria bij haar naam. Probeer je eens te verplaatsen in Maria: wat zou je doen als Jezus jou bij je naam noemt?

Post Tussen Hemel & Aarde — Oude woorden in een nieuw licht

9 In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. (Johannes 20:9)

Uitleg: De bijbel staat vol verhalen. Woorden die ons helpen om te geloven. Ook dit wonderlijke verhaal over Jezus die dood was en weer leeft. 

Opdracht

 • Pak de grote, zwarte bijbel. Daarin zitten allerlei post-its met een nummer. 
 • Blader voorzichtig op volgorde van de nummers door de bijbel heen en zoek op die bladzijden naar het woord dat gemarkeerd is. Welke zin vormen de woorden samen?
 • Werk met elkaar aan het schilderij op de behangrol. Hoe ziet Pasen er voor jou/jullie uit? Waar zie je jezelf in het verhaal?

Gespreksvragen / vragen voor onderweg

 1. Welk bijbelverhaal vind jij mooi? Kun je een verbinding leggen met het verhaal van Pasen?
 2. Vandaag is het feest: we vieren dat Jezus leeft en wij daarmee leven kunnen krijgen dat nooit ophoudt. Tegelijkertijd is dit soms moeilijk te geloven of te begrijpen. Hoe kun je het wonder van Pasen ‘levend’ houden in jouw eigen leven? 
Scroll naar top