Missie: samen op weg (wandelviering)

Welkom bij de wandelviering

Een bijzonder welkom aan onze gasten uit Heusden! Tijdens deze wandelviering staan we stil bij de 5 Marks of Mission. Bij het werk van Geloven in Spangen zitten deze kenmerken verweven. Deze 5 kenmerken van missie kan je vergelijken met een kapstok met vijf haken.

Hoe werkt het?

We verzamelen bij Speeltuin het Westen. Daar staat vanaf 11.00 uur koffie en thee klaar en is er volop ruimte voor ontmoeting. Om 11.30 uur begint de viering met een opening en korte uitleg. Daarna vertrekken we in groepen naar de verschillende posten in de wijk. Onderweg kun je met elkaar in gesprek gaan over de vragen. Nadat we alle posten gehad hebben, gaan we terug naar de Speeltuin voor een heerlijke lunch. We wensen je goede gesprekken en een fijne viering.

Posten

Vertellen

Uitleg:
We staan vandaag stil bij het Bijbelgedeelte van Handelingen 3: 1-16. Dit gaan we bewust niet lezen, maar gaan dit met enkele woorden, gebaren en mimiek vertellen. Zo zal je het gedeelte beter onthouden om door te vertellen. Ook is het toegankelijker voor andere talen en laag geletterden. Mariska zal beginnen!

Opdracht
De opdracht wordt ter plekke uitgelegd.

Vragen voor onderweg

 • Wat treft je het meest bij in dit verhaal? 
 • Wat zou jij gedaan hebben als je bij deze gebeurtenis aanwezig zou zijn?

Recht doen

3 De man zag Petrus en Johannes aankomen, en hij vroeg hun om geld. 4 Petrus en Johannes keken naar de man en zeiden: ‘Kijk ons aan’.
(Handelingen 3: 3-4)

Uitleg: Deze man wordt recht gedaan doordat hij gezien wordt door Petrus en Johannes.

Opdracht

 • Iedereen krijgt een A4-tje met een stift. Trek zonder hulpmiddelen in het midden van het blad een zo’n recht mogelijke lijn. Schrijf aan één kant vd lijn het onrecht vd wereld. Trek daarna met een liniaal een dwars streep zodat er een kruis ontstaat. Jezus kwam naar de wereld om recht te doen. Vervolgens maak je een cirkel om het kruis.
 • Schrijf in één vakje de ongelijkheid van jouw dorp of wijk.
 • Schrijf in het volgende vakje het gevoel dat je hebt bij vakje
 • In het derde vakje schrijf je op welke actie je kan uitvoeren op deze ongelijkheid.
 • In het vierde vakje schrijf je een gebed op voor deze mensen.

Vragen voor onderweg

 1. Denk terug aan een moment dat jij onrechtvaardig/ongelijk behandeld werd. Hoe was dat voor jou? 
 2. Wat betekent het voor jou dat God opkomt voor het recht van mensen die onrecht wordt aangedaan?

Zorg voor de schepping

7Daarna pakte Petrus de man bij zijn rechterhand en trok hem overeind. En meteen kreeg de man weer kracht in zijn voeten en zijn benen. 8Hij sprong op en begon te lopen. En samen met Petrus en Johannes ging hij de tempel in. Daar bleef hij rondlopen en springen, en hij dankte God.
(Handelingen 3: 7-8)

Uitleg: Het goede nieuws, missie, gaat over ons hele leven en de hele wereld. Inclusief de schepping. Zorg voor de schepping is ook zorg voor ons lichaam. De man in dit verhaal wordt heel gemaakt. 

Opdracht 

 • Met de grote hoeveelheid mensen op aarde hebben we een grote ‘voetafdruk’! Hierdoor verandert het klimaat. Dit zien we goed doordat de ijskappen smelten. Hoe gaan we hier mee om?
 • Om te ervaren hoe snel ijs smelt krijgt iedereen 2 ijsblokjes in zijn handen. We gaan oefeningen doen en kijken hoe snel het ijs smelt. Wie heeft het langst een ijsblokje in zijn hand?

Vragen voor onderweg

 1. In deze tijd en onze samenleving gaat het vaak over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Hoe belangrijk vind jij dit probleem (op een schaal van 1 tot 10)?
 2. ‘Ja, maar mijn inzet voor een goede wereld is maar een druppel op een gloeiende plaat.’ Wat vind je van deze uitspraak? 

Onderwijzen

Uitleg: Petrus onderwijst de Israëlieten en legt hen uit dat de man weer kan lopen niet door onze kracht of ons geloof, maar dat dat komt door Jezus.
Onderwijzen is een breed begrip; Daar valt ook het pastoraat onder.

Opdracht 

 • Bij deze post is er een behangrol met een stift. Hier houden we een ‘stille’ discussie over pastoraat. Welke vormen van pastoraat zijn er? Welke kenmerken moet iemand bezitten om mee te helpen in het pastoraat?

Vragen voor onderweg

 1. Het woord ‘pastoraat’ is afkomstig van het woord ‘herder’. Welke overeenkomsten zie je tussen ‘op de schapen passen’ en pastoraat?
 2. Bij wie kun jij op verhaal komen? Met wie kun jij goed praten over alles?

Helpen

7Daarna pakte Petrus de man bij zijn rechterhand en trok hem overeind.
(Handelingen 3:7)

Uitleg: Petrus helpt deze man door hem overeind te trekken. In dit verhaal zien we de samenwerking tussen God – die iets wonderlijks doet – en mensen, die meehelpen en deze man letterlijk een nieuwe situatie – van verlamd naar dansend – intrekken.

Opdracht 

 • We splitsen de groep in tweeën en gaan touwtrekken! Om het iets moeilijker te maken, roepen we tijdens het touwtrekken zoveel mogelijkheden om andere mensen te helpen! Succes!

Vragen voor onderweg

 1. ‘Een dag niet geholpen is een dag niet geleefd!’ Ben je het eens met deze uitspraak? Waarom wel/niet?
 2. Waar ben jij écht goed in? Hoe kun je dat inzetten om anderen te helpen?