Wandelviering Geloven in Spangen

Welkom in de wandelviering

Vandaag is het Moederdag. Een mooi moment om na te denken over onze relaties: Wat betekenen zij voor je? En wat heeft Pasen te maken met je relaties? In deze wandelviering ontdek je het.

Vooraf: wandelregels

Om de veiligheid van jezelf en de ander te bewaren, houden we ons tijdens de wandelviering aan deze regels:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
 • Nies en hoest in je elleboog

Hoe werkt het?

Je verzamelt bij een post. Bekijk met elkaar het filmpje dat in de app wordt gezet om 12.30 uur: dat is het begin van de wandelviering. Daarna begin je bij de post waar je verzameld hebt, of je gaat op weg naar de volgende post. Onderweg kun je met elkaar in gesprek gaan over de vragen. We wensen je goede gesprekken en een fijne viering.

Posten

Post Bellamyplein — Moederdag Medley

13 U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.

14 Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder,
zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat weet ik heel goed.

(Psalm 139:13-14)

Uitleg: Vandaag is het Moederdag. Een goed moment om stil te staan onze relaties met onze ouders, kinderen, maar ook vrienden, buren, collega’s. Het is niet vanzelfsprekend dat het altijd of allemaal koek en ei is. Relaties gaan soms moeizaam. Of stuk. Tegelijkertijd geven ze ons mooie dingen: liefde, geborgenheid, vriendschap, betekenis.

Opdracht

 • Gebruik de akkoorden van een bekend lied (bijv. Bohemian Rapsody, Sound of Silence, o.i.d.) of een eigen melodie om jullie deel van de Moederdag Medley te schrijven. Hierbij kun je ook teksten gebruiken uit de bijbel, zoals: Psalm 139, Spreuken 31
 • Probeer eerlijk én hoopvol te schrijven. Het hoeft geen fantasie-lied te worden, maar een écht lied. 

Vragen voor onderweg

 • ‘Alles wat God maakt, is een wonder’. Wat roept deze tekst bij je op? 
 • Soms kan iets moois kapot gaan of beschadigd raken. In relaties – tussen ouders, partners, kinderen – kan dat heel kwetsbaar zijn. Wat helpt jou op de momenten dat het ‘kapot’ of ‘beschadigd’ voelt? Vertel alleen dat wat je zelf wilt vertellen.

Post Spartapark — Relatie Run

14 Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen.

15 Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand.’ Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! 16 Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het lichaam! 17 Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. 18 God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde. (1 Korintiërs 12:14-18)

Uitleg: De kerk werkt als een lichaam: alle onderdelen zijn nodig. Dit kan goed ervaren worden door samen te werken in teams.

Opdracht

 • Vorm teams. Laat de teams om beurten de hindernisbaan afleggen, waarbij alle teamleden de finish moeten bereiken. Geef ieder teamlid een beperking, bijvoorbeeld: de een mag zijn handen niet gebruiken, de ander mag niet lopen, de volgende moet zijn ogen sluiten, enzovoort.
 • Omdat alle teamleden de finishlijn moeten bereiken, zullen zij elkaar moeten helpen. Bespreek na afloop plenair hoe de teams de hindernisbaan hebben afgelegd. Leg vervolgens uit wat het idee hierachter is: Een gemeente bestaat uit veel verschillende leden, ieder met zijn of haar eigen beperkingen en zwakheden. Om als gemeente te kunnen groeien en verder te kunnen komen, moet iedereen elkaar helpen. De ‘sterkere’ helpt de ‘zwakkere’ – maar die rollen kunnen ook opeens omgedraaid zijn.

Vragen voor onderweg

 1. Probeer jouw rol binnen Geloven in Spangen / Geloven in BoTu te beschrijven als onderdeel van het lichaam (bijv. oog, hand, voet, knie). Leg uit waarom je deze metafoor kiest.
 2. Wat heeft Geloven in Spangen nodig volgens jou? En hoe kun jij daarin bijdragen?

Post Boomhutten — Stiltemoment

1 Heer, ik voel me niet beter dan anderen,
ik denk niet dat ik belangrijk ben
of dat ik alles kan.

2 Nee, ik ben rustig en stil,
ik voel me veilig bij u,
zoals een kind in de armen van zijn moeder.

3 Israël, vertrouw op de Heer, nu en altijd!

 (Psalm 131)

Uitleg: We geloven dat het leven op z’n best is als we Jezus als uitgangspunt nemen. Maar soms is het leven echt moeilijk en moeilijk te managen, vooral voor een ouder. Drukke agenda’s, een lange to-do-list, en een heleboel mensen om lief te hebben en voor te zorgen in huis en ver weg.

Opdracht 

 • Steek de kaars aan
 • Neem één minuut de tijd om stil te staan bij de mensen die voor jou (als een) moeder zijn. Wat waardeer je aan hen?
 • Bespreek met elkaar hoe zij hierin qua eigenschappen op God lijken
 • Lees met elkaar 1 Korintiërs 13:4-7

4 Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

5 Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

6 Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

7 Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Vragen voor onderweg

 1. Bespreek de woorden uit 1 Korintiërs 13:4-7 en wat ze zeggen over liefde. Wat zeggen deze woorden jou vandaag?
 2. Hoe kunnen deze woorden jou helpen om er voor anderen te zijn (als moeder, als vader, als vriend, als …)

Post Tussen Hemel & Aarde — Kinderen en ouders

1 Kinderen, jullie geloven in de Heer. En de Heer wil dat jullie je ouders gehoorzamen. Dat is zoals het hoort. 2 Want één van de regels van God is: «Heb respect voor je vader en je moeder.» Het is de eerste regel waarin God ook iets aan mensen belooft: 3 «Dan zal het goed met je gaan, en zul je lang leven op aarde.» 4 Vaders, wees niet hard voor je kinderen. Maar waarschuw ze voor verkeerde dingen, en leer ze de christelijke regels. (Efeze 6:1-4)

Uitleg: Een relatie tussen een kind en ouder kan sterk zijn, maar ook niet. Het opvoeden van een kind kan moeilijk zijn en ook kan een kind het moeilijk vinden om naar zijn of haar ouders te luisteren. Wanneer is een kind oud genoeg om zelf keuzes te maken en wanneer niet? Hoe voeden wij kinderen op en hoe luisteren wij naar onze ouders in het licht van Pasen?

Opdracht

 • Knip een kruis uit.
 • Versier het kruis en vul de zin aan: kinderen opvoeden =… / je ouders gehoorzamen =…

 • Je mag het ook op het kruis tekenen wat het betekent, als je liever niet wilt schrijven.

Gespreksvragen / vragen voor onderweg

 1. Heb je een sterke band met je ouders / je kinderen? Waardoor komt dat?

 2. Wanneer hoef je (als christen) niet naar je ouders te luisteren?

Scroll naar top