Gebed voor de zaterdag

Hierbij de challenge van vandaag. Lees het gebed hieronder in stilte een paar keer door. Wat valt je vandaag op? Wat neem je mee?

Hierbij de challenge van vandaag. Lees het gebed hieronder in stilte een paar keer door. Wat valt je vandaag op? Wat neem je mee?

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.

Opdracht

Schrijf het stukje dat je raakt op – eventueel in sierlijke letters – en hang het op in huis!

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.