Team Geloven in Spangen

Team

Geloven in Spangen heeft een kernraad – een soort stuurgroep – die samen leiding geeft aan de gemeenschap, de clusters en de activiteiten. De kernraad wordt ondersteund door het team van Geloven in Spangen.

De pastor van Geloven in Spangen is Martijn de Jong. Louise den Hoed werkt sinds 1 augustus 2022 als missionair-diaconaal werker in Spangen en BoTu en Mariska van der Blom werkt als jeugdwerker bij Geloven in Spangen.

Bij pioniersplek Geloven in BoTu is Nico van Splunter pionier.