ANBI

blauwe cirkel
oranje cirkel GIS nieuw
groene cirkel

ANBI

Geloven in Spangen is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Geloven in Spangen zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Geloven in Spangen over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. De ANBI-vermelding van Geloven in Spangen is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Gegevens

Protestantse Gemeente Geloven in Spangen
RSIN: 861929755
KvK: 81099940

Contactgegevens

Jan Luykenstraat 12
3027 EC te Rotterdam
06 11 14 90 85
info@geloveninspangen.nl

De doelstelling van Geloven in Spangen

Geloven in Spangen wil – samen met bewoners – meer leven in de wijk Spangen brengen. Samen met bewoners geven we vorm aan plekken en momenten van ontmoeting, bezinning en persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. In onze manier van werken willen we afstemmen op de context van Spangen en haar bewoners door ons te verdiepen in de cultuur en de omstandigheden van de mensen met wie we ons leven delen. Zo willen wij samen mét de wijkbewoners de gemeenschap vormgeven en in alles wat we doen meewerken aan de bloei van de wijken en haar bewoners.


Beleidsplan van Geloven in Spangen

In de periode 2020 – 2024 richt Geloven in Spangen zich op het oefenen in bestuurlijke en financiële zelfstandigheid (als kerngemeente binnen de Protestantse Kerk), het verduurzamen en doorontwikkelen van de geloofsgemeenschap en het uitbouwen. Ook willen we de relaties die afgelopen jaren hebben opgebouwd, verdiepen. Dit doen we door enerzijds aandacht te geven aan de bestaande (geloofs)gemeenschap in Spangen; daarnaast starten we een nieuwe pioniersplek in Bospolder-Tussendijken.

De samenstelling van het bestuur

De kernraad – het bestuur van de kerngemeente Geloven in Spangen – bestaat uit:

  • Leon van den Herik (voorzitter)
  • Martijn de Jong (ouderling – wijkpastor Geloven in Spangen)
  • Selma Nurmohamed (ouderling)
  • Ellen Mekelenkamp (diaken)
  • Channa van Splunter (diaken)
  • Nico van Splunter (ouderling – pionier Geloven in BoTu)


Een actueel verslag van de activiteiten

In de afgelopen periode heeft Geloven in Spangen verschillende activiteiten uitgevoerd. Als Geloven in Spangen hebben we onze activiteiten verdeeld in drie aandachtsgebieden:

  • Kerk — Samen leren geloven
  • Samen — Ontmoeten en delen
  • Hulp — Helpen waar dat nodig is


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Bekijk hier de verkorte staat van baten en lasten van Geloven in Spangen:

ANBI logo