Over ons

Wij willen, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk.

Frisse Blik - podcast Geloven in Spangen

Ken je onze podcast?

We maakten in coronatijd een podcast voor inspiratie op de werkdag.

Wie zijn wij?

Terug van weggeweest

Geloven in Spangen is ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen. De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in Spangen is als kerngemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat we een zelfstandige kerk zijn op een manier die past bij het karakter van een pioniersplek.

Aansluiten bij de wijk

Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen wij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Relatie is key

We geloven in een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij weten ons geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken we graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Wat doen wij?

Visie

Ons geloof in Jezus motiveert ons om niet alleen te leven voor onszelf maar om het leven te delen met de mensen om ons heen. Het hart van de kerk bestaat uit mensen die leerling van Jezus willen zijn. We dromen ervan dat de wijk waarin we wonen en leven steeds meer tot bloei komt.

Missie

Geloven in Spangen wil samen mét de wijkbewoners de gemeenschap vormgeven. Hierin staan we open voor alle culturele diversiteit die onze wijk rijk is. Het hoogtepunt voor ons is het vieren van Gods liefde in de zondagse vieringen. Daar ontvangen we de hoop en de opdracht om ons leven te delen en ons geloof praktisch handen en voeten te geven.

Over onze werkwijze

In onze manier van werken stemmen we af op de context en doelgroep. We ontwikkelen geen blauwdruk die overal werkt, maar verdiepen ons in de cultuur en de omstandigheden van de mensen met wie we ons leven delen. Daarop stemmen we vorm en inhoud van onze activiteiten en programma’s af.

Wilt u dit werk steunen?

Dan helpt ons met een structurele gift of een eenmalige donatie.​

Goed nieuws

We verzamelen regelmatig verhalen uit Spangen die ons raken. Inspireren. Blijven hangen. Wil je onderdeel blijven van ons verhaal? Schrijf je in.

Scroll naar top