Over ons

Wij willen, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in Spangen.

Terug van weggeweest

Geloven in Spangen is ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want in 1967 deed de laatste koster het licht uit in de Kapel van Spangen. De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest. Geloven in Spangen is als kerngemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Aansluiten
bij de wijk

We willen een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk in Rotterdam-West die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van de stad Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Relatie is key

We geloven in een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij willen belangeloos betrokken zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Video afspelen

Onze visie

Ons geloof in Jezus motiveert ons om niet alleen te leven voor onszelf maar om het leven te delen met de mensen om ons heen. Het hart van de kerk bestaat uit mensen die leerling van Jezus willen zijn. We dromen ervan dat de wijk waarin we wonen en leven steeds meer tot bloei komt.

Onze missie

Wij willen samen mét de wijkbewoners de gemeenschap vormgeven. Hierin staan we open voor alle culturele diversiteit die onze wijk rijk is. Het hoogtepunt voor ons is het vieren van Gods liefde in de zondagse vieringen. Daar ontvangen we de hoop en de opdracht om ons leven te delen en ons geloof praktisch handen en voeten te geven.

Onze werkwijze

In onze manier van werken stemmen we af op de context en doelgroep. We ontwikkelen geen blauwdruk die overal werkt, maar verdiepen ons in de cultuur en de omstandigheden van de mensen met wie we ons leven delen. Daarop stemmen we vorm en inhoud van onze activiteiten en programma’s af.