Steun Geloven in Spangen

Geloven in Spangen is volledig afhankelijk van fondsen, subsidies en giften. Uw steun is daarom zeer welkom. Geloven in Spangen heeft ANBI-status dus uw gift is fiscaal aftrekbaar. Wilt u ons werk in Spangen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op onderstaand rekeningnummer:

Giften Geloven in Spangen: IBAN: NL32 INGB 0000 160755 t.n.v. Geloven in Spangen

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Project

Bedrag *ANBI Geloven in Spangen

Geloven in Spangen is een missionaire gemeente, een zelfstandige kerkplek onder de verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Delfshaven. De Hervormde Gemeente Delfshaven is een geloofgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze aanwijzing is dus ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Delfshaven en Geloven in Spangen.

ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Delfshaven (link naar aparte pagina)

Financiers Geloven in Spangen

Dankzij de bijdragen van de volgende instanties wordt het werk van Geloven in Spangen en Campus Spangen mede mogelijk gemaakt:

  • Stichting Rotterdam
  • Stichting Kansfonds
  • Gemeente Rotterdam
  • Stichting Laurensfonds
  • Kerk in Actie
  • IZB
  • Fonds NutsOhra
  • Diverse PKN-gemeenten