Steun ons werk in Spangen

Geloven in Spangen is volledig afhankelijk van fondsen, subsidies en giften. Uw steun is daarom zeer welkom.

Wilt u Geloven in Spangen ondersteunen? U kunt uw  gift overmaken naar: NL32 INGB 0000 160755 t.n.v. Geloven in Spangen.

Ja, ik help mee

BedragOranje kruisjes

Gegevens

Geloven in Spangen is een kerngemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren, zijn aangewezen als ANBI. Deze aanwijzing is ook van toepassing op Geloven in Spangen. 

Partners

Dankzij de bijdragen van deze instanties wordt het werk van Geloven in Spangen mede mogelijk gemaakt:

Scroll naar top