Online Doe-viering

Online Doe-viering

Bekijk eerst het filmpje hieronder (tot minuut 20:39) met het eerste deel van de viering tot. Daarna ga je aan de slag. Als je ‘klaar’ bent, kun je het tweede deel van de viering bekijken. Succes!

Let op! Deze zondag is er geen Zoom na afloop van de viering.

Aan de slag

Kies hieronder met welke richting jij vandaag aan de slag wilt. 

Leven in balans

Leven in balans (Matteüs 4:1-11)

De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen.

Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in brood moeten veranderen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’

Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, en hij zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen.»’ Maar Jezus zei: ‘In de heilige boeken staat ook dit: «Je mag de Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’

Daarna nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle machtige koninkrijken van de wereld zien, en hij zei: ‘Ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren.’

10 Maar Jezus zei: ‘Ga weg, Satan. In de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen hem.»’
11 Toen ging de duivel weg, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.

Vragen om over na te denken / te bespreken

  1. Wat spreekt je aan in dit gedeelte? Wat roept vragen bij je op?
  2. De duivel probeert Jezus uit balans te brengen, te verleiden. Wat zijn de dingen die jou uit balans brengen? 
  3. Wat leer je van Jezus in dit verhaal? 
  4. Jezus gebruikt woorden uit het Oude Testament om staande te blijven. Welke woorden – uit de bijbel of iets anders – helpen jou om staande te blijven?

Concrete opdracht

Bedenk wat voor jou afleidend werkt, wat je uit balans brengt of een verleiding is. Wat gebeurt er met jou als je hieraan toegeeft? 

Maak een brief/lied/gedicht/tekening/iets anders waarin je jezelf ‘vertelt’ wat voor mens je wilt zijn. Wees heel eerlijk. Gebruik woorden die bij jou passen. 

Tip! Als je samen met iemand kijkt, kun je samen bespreken wat voor mens je wilt zijn. Wat spreekt je aan? Hoe kunnen jullie elkaar helpen om deze mensen te worden?

Achter Jezus aan

Lees Matteüs 4:18-25

18 Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. 19 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.’ 20 Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.

21 Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, 22 gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter.

23 Jezus reisde rond in heel Galilea. In de synagogen gaf hij het volk uitleg over God. Hij vertelde het goede nieuws over Gods nieuwe wereld. En hij maakte alle mensen beter die ziek waren of pijn hadden.

24 Het nieuws over Jezus werd bekend in heel Syrië. De mensen brachten alle zieken naar hem toe, en Jezus maakte iedereen beter. Mensen met ziektes en pijn, mensen die een kwade geest in zich hadden, en mensen die niet konden lopen.

25 Een grote groep mensen ging met Jezus mee. Ze kwamen uit Galilea en Dekapolis. En ook uit Jeruzalem, uit Judea en van de overkant van de Jordaan.

Vragen om over na te denken / te bespreken

  1. Uit allerlei richtingen komen mensen achter Jezus aan. Denk eens aan jouw levensverhaal en geschiedenis. Waar kom jij vandaan? Wat heeft je hier gebracht?
  2. Wat vind je van de reactie van de eerste leerlingen? Hoe zou jij reageren op deze vraag van Jezus?
  3. Wat hoop je te vinden bij Jezus? Of: wat heb je al gevonden?

Concrete opdracht

In de vieringen van de komende weken gaan we aan de slag met het thema ‘Gelukkig leven’ en gaan we op reis door de Bergrede. Teken, schilder, schrijf of zing wat een gelukkig leven voor jou is. 

Tip! Als je samen met iemand kijkt, kun je ook met elkaar iets maken. Waar botst of matcht jullie blik op ‘gelukkig leven’? 

Bekijk het tweede deel van de viering