Tag palmzondag

Palmpasen

Passie - Palmpasen (Palmzondag)
De laatste zondag voor Pasen lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Palmtakken, gejuich en een ezel. Maar er is meer aan de hand... Benieuwd?