Tag pinksteren

Pinksteren is Gods levenswerk

Pinksterviering 'Gods levenswerk' — viering Geloven in Spangen (Pinksteren 2023)
Deze zondag is het Pinksteren. We vieren dan de uitstorting van de heilige Geest én hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag. Met Pinksteren vieren we een nieuwe richting in Gods levenswerk! Van harte welkom in de viering.